1

 

Консултантска дейност

Томед ООД има богат опит в областта на доставката, монтажа и пуска на апаратура за образна диагностика и извършва следните услуги, свързани с този род системи:

  • Изработване на лъчезащитен проект на помещение за апарат с ИЙЛ

  • Доставка на лъчезащитни строителни материали – барит, олово
  • Съдействие при предвижване на документи за издаване на лиценз от АЯР

  • Извършване на текущ качествен контрол на рентгенови апарати

  • Оборудване с DAP-метри за отчитане на погълната доза
  • Конултации при подготовка на помещения за апарат с ИЙЛ

 

Осигурявайки всички необходими услуги свързани с узаконяването на един кабинет за рентгенова диагностика Томед ООД осигурява на клиентите си по бърза процедура и по стриктно спазване на разпоредбите на Р. България.

При нужда от някоя от гореописаните услуги моля свържете се с нас за конкретна информация.


лого

2

1     
Начало | Консултантска дейност | Нова рентгенова апаратура | Компютърни томографи | Ангиографи | Рентгенова апаратура | Дигитализация
DICOM системи | Дентална техника | Консумативи и принадлежности | Сервиз и резервни части | Сертификати | Клиенти | Контакти
     
   
© 2011 Tomed Ltd | Design by Five Magics Studio