Апаратура

Образна диагностика

Дигитални и аналогови рентгенови системи от всякакъв тип

 • скопично-графични DR системи
 • графични DR системи в разнообразни конфигурации
 • DR мамографи
 • Мобилни рентгенови апарати DR и аналогови
 • С-дъги за всякакви изследвания

 

Дигитални системи и софтуер

 • DR безжични панели за дигитализиране на налични системи
 • CR системи за дигитализиране на налични системи
 • диагностични станции със радиологичен софтуер за диагностика
 • PACS сървъри и всякакви мрежови решения
 • CLOUD услуги за образна диагностика

 

Системи за измерване на костна плътност DEXA

Компютърни томографи

Ядрено-магнитни резонанси

Функционална диагностика и реанимация

 • ЕКГ
 • Пациентни монитори
 • ЕМГ
 • дефибрилатори
 • фетални монитори

Неонатология

 • кувиози

Болнични легла и обзавеждане